Industria 4.0
Predicció de dipòsits

Rarsa, propà domèstic i industrial, va contactar amb nosaltres per renovar el software de gestió intern de l'empresa, ja que estava obsolet i frenava l'evolució de l'entitat.

Els objectius resultants de les reunions realitzades van ser:

 • Accessibilitat
 • Unificar totes les dades (3 sucursals)
 • Gestió documental
 • Control i creació de rutes d'operaris
 • Gestió de clients
 • Control de dipòsits
 • Control d'interiors
 • Control de canalitzats
 • Prediccions omplertes de dipòsits (intel·ligència artificial)
 • Gestió de tasques i incidències

Amb aquestes premisses, l’empresa ha millorat en tots els processos interns de gestió, minimitzant el temps dedicat a la gestió interna.

Visitar

DESTAQUEM

Activitat Nosaltres

IMATGES PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

Rarsa, propà domèstic i industrial, va contactar amb nosaltres per renovar el software de gestió intern de l'empresa, ja que estava obsolet i frenava l'evolució de l'entitat.

Els objectius resultants de les reunions realitzades van ser:

 • Accessibilitat
 • Unificar totes les dades (3 sucursals)
 • Gestió documental
 • Control i creació de rutes d'operaris
 • Gestió de clients
 • Control de dipòsits
 • Control d'interiors
 • Control de canalitzats
 • Prediccions omplertes de dipòsits (intel·ligència artificial)
 • Gestió de tasques i incidències

Amb aquestes premisses, l’empresa ha millorat en tots els processos interns de gestió, minimitzant el temps dedicat a la gestió interna.

DESTAQUEM

Activitat Nosaltres