La porta d'entrada
a nous clients

El treball realitzat amb Cafès Cornellà es reflecteix en el resultat de la nova web corporativa, a nivell gràfic s'ha realitzat una simplificació d'elements comunicatius però amb una major intensitat visual, els missatges es capten de forma emotiva concretant els veritables valors de la marca.

Hem analitzat profundament l'organització dels elements visuals en cada una de les versions, escriptori, tablet i smartphone. Així assegurem una visualització totalment adaptada a cada dispositiu.

En l'àmbit tècnic, hem realitzat tot el projecte amb un sistema WordPress Multisite, l'objectiu és simplificar la gestió de les diferents webs que administra Cafès Cornellà i de relacionar les dades internes per tenir un major control analític.

Visitar

DESTAQUEM

Activitat Nosaltres

IMATGES PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

El treball realitzat amb Cafès Cornellà es reflecteix en el resultat de la nova web corporativa, a nivell gràfic s'ha realitzat una simplificació d'elements comunicatius però amb una major intensitat visual, els missatges es capten de forma emotiva concretant els veritables valors de la marca.

Hem analitzat profundament l'organització dels elements visuals en cada una de les versions, escriptori, tablet i smartphone. Així assegurem una visualització totalment adaptada a cada dispositiu.

En l'àmbit tècnic, hem realitzat tot el projecte amb un sistema WordPress Multisite, l'objectiu és simplificar la gestió de les diferents webs que administra Cafès Cornellà i de relacionar les dades internes per tenir un major control analític.

DESTAQUEM

Activitat Nosaltres