Nova imatge
millora del rendiment
i més notícies vistes

L'equip de Benegre, arran de l'èxit del portal de notícies satíriques, ens va demanar una revisió general de tot el seu site per adaptar-lo a la quantitat de visites que generava. Revisant totes les dades de Google Analytics, Facebook, Twitter, etc... vam crear quatre grans grups de millores:

Branding corporatiu
Actualitzar la marca i adaptar-la als nous formats digitals, implementar un color corporatiu (color mostassa) i generar una coherència visual sense perdre espontaneïtat.

Benegre.cat
Millorar la navegació per potenciar segones i terceres visites de notícies (ens trobàvem que els usuaris accedien mitjançant Facebook, llegien la notícia i marxaven).
Millorar el disseny i les adaptacions als diferents dispositius mòbils. El 90% de les visites accedeixen des d'una xarxa social que es consulta amb un smartphone. També va ser molt important millorar la velocitat de càrrega del portal.

Hosting
Dissenyar tot un servidor a mida, per assegurar que pot aguantar els pics de visites i atacs (causats a partir d'algunes notícies que no agraden a algú...).


Visitar

DESTAQUEM

Activitat Nosaltres

IMATGES PROJECTE

DESCRIPCIÓ PROJECTE

L'equip de Benegre, arran de l'èxit del portal de notícies satíriques, ens va demanar una revisió general de tot el seu site per adaptar-lo a la quantitat de visites que generava. Revisant totes les dades de Google Analytics, Facebook, Twitter, etc... vam crear quatre grans grups de millores:

Branding corporatiu
Actualitzar la marca i adaptar-la als nous formats digitals, implementar un color corporatiu (color mostassa) i generar una coherència visual sense perdre espontaneïtat.

Benegre.cat
Millorar la navegació per potenciar segones i terceres visites de notícies (ens trobàvem que els usuaris accedien mitjançant Facebook, llegien la notícia i marxaven).
Millorar el disseny i les adaptacions als diferents dispositius mòbils. El 90% de les visites accedeixen des d'una xarxa social que es consulta amb un smartphone. També va ser molt important millorar la velocitat de càrrega del portal.

Hosting
Dissenyar tot un servidor a mida, per assegurar que pot aguantar els pics de visites i atacs (causats a partir d'algunes notícies que no agraden a algú...).


DESTAQUEM

Activitat Nosaltres